Arkivplan.no

Arkivplan Lødingen kommune - 2016-2019

"Arkivene dannes først og fremst for at forvaltningen best mulig skal ivareta de oppgaver som politikerne fastlegger. Det er en viktig oppgave å verne om dette behovet i en tid da øyeblikkets nyhetsoppslag lett kan forlede oss til å tro at arkivene først og fremst eksisterer av hensyn til pressen eller gruppers og enkeltpersoners behov."

Fra Riksarkivarens forord til årsmelding for arkivverket 1996.

 

Vestfjord_Panorama_NYHETSBILDE_Opplevelser_Loedingen