Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Organisasjonskart. Administrativ organisering i Lødingen kommune 2019

admstruktur

Sentraladministrasjonen

Fra 2004 er kommunen organisert administrativt etter en to-nivåmodell.
 Rådmannen har en ledergruppe som har ansvar for sine respektive områder.
 Ansvarsområdene kalles resultatenheter og disse er pr. 01.01.2016:

Rådmannens stab:

 økonomi og regnskap, personal, IT-avdeling og eiendom (opprettet f.o.m. 01.01.2016).
  

Rådmannens ledergruppe 

består av enhetslederne, samt assisterende rådmann og økonomisjefen.

Helse og omsorg.

 Sykehjemstjeneste, Hjemmebasertomsorg, Miljøarbeidertjeneste, Støttefunksjon, Helseavdelinga (legetjenester, helsestasjon, fysioterapi og psykisk helsetjenester).

Barnevern:
 Lagt til Vesterålen barnevern fra 01.01.2012.

Oppvekst.

 Lødingen barneskole, Lødingen barnehage, Vestbygd skole, Vestbygd barnehage, SFO, Lødingen kulturskole, Lødingen ungdomsskole, Voksenopplæringa, Integreringskontoret.

PPT tjenesten er overført til PPD Vesterålen f.o.m.01.01.2014.

Lødingen barnehage gikk i privat drift av Læringsverkstedet avd. Lødingen f.o.m. 01.01.2016. 

Utvikling.

Vann og avløp, drift, byggesak/eiendom, Fellestjenester/arkiv, brann/beredskap, sivilt beredskap, plan, landbruk/natur/miljø, kulturkontor, bibliotek, museum, ungdomsarbeid, frivilligsentral, idrettanlegg, hall, kino. Nærings saker.

Fellestjeneste/arkiv overført fra rådmannstab til enhet utvikling f.o.m. mars 2017.

Sosial/NAV.

Sosialtjenesten, Nav.

Laster...