Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Formål og målsetting

Formål med arkivplanen og målsetting i Lødingen kommune for perioden fra og med 01.01.2016

Planen er vedtatt av rådmannen, dato 15.01.2019.

Arkivplan skal bidra til at Lødingen kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlige organ plikter å ha arkiv, og de skal være ordnet og innrettet slik at dokumentene er sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid."

Formål

  • Bruke arkivplan som planleggings- og styringsredskap som bidrar både til kvalitet og effektivitet i arkivarbeidet både i det daglige arbeid og i et mer langsiktig perspektiv.
  • Bruke arkivplan som redskap for arkivdepotet.
  • Bruke arkivplan som redskap for å kunne oppfylle informasjonsplikten etter arkivloven §8
  • Bruke arkivplan til å gi informasjon om arkivmaterialet og arkivfunksjoner i kommunen

Målsetting

  • Arkivplan skal inneholde oppdatert og tilgjengelig informasjonsbase for kommunal saksbehandling og offentlig innsyn.
  • Arkivverdige dokumenter skal registreres i elektroniske saks/fagsystemer og oppbevares etter arkivfaglige bestemmelser.
  • Sensitive opplysninger i elektroniske arkivsystemer skal være sikret mot ulovlig innsyn og begrunnet i henhold med lover og regler.
  • Alle arbeidsrutiner, arkivsystemer og informasjonsbærere skal være dokumentert.
  • Arkivet skal sikre god organisering og oppbevaring av dokumentasjon som har forventet forvaltningsmessig, rettslig eller forskningsmessig verdi for samtid og ettertid.
Laster...